Profiel Mr. drs. Hans van Dijck

"Een leider heeft een majeure invloed op het leren van medewerkers. Essentieel is dat je beseft dat je die invloed hebt en met welke feedback je het leren stimuleert."

 

Verbindend leiderschap, het werkt, je kunt het leren!

 

Mr. Drs. H. van Dijck

Sinds 2001 ondersteun ik vanuit mijn bedrijf Development Consult instellingen en bedrijven op het gebied van management en organisatie. Mijn kernactiviteiten liggen bij het inrichten en uitlijnen van organisaties (bestuurlijk, organisatorisch), procesbegeleiding, interimopdrachten en organisatieonderzoek. Daarbij zoek ik altijd de balans tussen resultaatgerichtheid en mensgerichtheid. Mijn juridische opleiding waarborgt de resultaatgerichtheid. Mijn achtergrond in de sociale wetenschappen zorgt voor de menskant: de drijfveren, de motivatie, de betrokkenheid.

Ik werk als

- Interimmanager

- Procesbegeleider, projectleider, adviseur

- Coach, teamcoach, ondersteuning vanuit Management Drives

- Conflictbemiddelaar, mediator

- Organisatieonderzoeker

Met welke vragen kunt u mij zoal benaderen?

Mensen

 • We willen onze managementvaardigheden versterken. Kun je daarbij helpen?
 • We willen een samenhangend scholingsbeleid, gebaseerd op onze missie en onderwijsvisie. Kun je helpen bij de ontwikkeling en uitvoering daarvan?
 • We willen functioneringsgesprekken die echt over de mensen zelf gaan? Hoe doe je dat?
 • We willen intern coaches opleiden. Wil je dat doen?
 • We willen intervisie opzetten. Kun je dat begeleiden?
 • We willen een lerende cultuur, veranderingsbereidheid. Hoe pakken we dat aan?
 • Kun je mij coachen?
 • We hebben een conflict. Kun je daarin bemiddelen?

Organisatie

 • We willen ons herbezinnen op onze organisatiestructuur. Kun je daarbij ondersteuning geven?
 • We willen teams meer verantwoordelijkheid geven. Niet alleen op papier, het moet ook werken. Kun je ons daarbij helpen?
 • We willen gaan samenwerken of mogelijk fuseren met andere instellingen. Kun je dat proces begeleiden?
 • We willen naar een evenwichtige toezichtstructuur. Kun je dat met ons vormgeven?

Beleid

 • We willen een helder strategisch beleid formuleren. We willen daarbij inspiratie en ondersteuning.
 • We willen personeelsbeleid eerst goed doordenken en dan stapsgewijs invoeren. Kun je onze gids zijn?
 • Kun je helpen een samenhangend systeem van kwaliteitszorg te ontwikkelen?

Interim- en projectmanagement

 • Kun je tijdelijk de leiding nemen, een vernieuwingstraject sturen, een verandering doorvoeren?

Overig

Bijdrage op studiedagen, workshops

 

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: