Fusie, samenwerking

Veranderingen in de omgeving kunnen de vraag opwerpen of schaalvergroting door fusie of samenwerking gewenst is. DC kan instellingen ondersteunen in de verschillende fasen van het proces van schaalvergroting.

Onderzoek
DC kan in een onderzoek antwoord geven op alle relevante vragen die voorafgaan aan het maken van een principiŽle keuze, zoals: welke zijn de huidige en toekomstige ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden, welke mogelijke partners zijn er en wat is hun positie, welke concurrenten zijn er , welke mogelijke vormen van samenwerking zijn te onderscheiden en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Fusiebegeleiding
Indien instellingen tot de conclusie zijn gekomen dat schaalvergroting in beginsel wenselijk is, kan het besluitvormingsproces opgestart worden. DC kan als procesbegeleider daarbij ingezet worden en neemt de verantwoordelijkheid op zich om een verantwoord en formeel juist proces in gang te zetten. Resultaatgericht, en met oog voor de menselijke processen die zich binnen zo'n proces afspelen. DC adviseert bij elke stap die aan de orde is.

Implementatie
Wanneer de besluitvorming formeel afgerond is, kan de implementatie beginnen: het uitvoeren van de gemaakte en vastgelegde afspraken. Voor sommige besluiten zullen eerst zorgvuldige procedures worden ontworpen. Andere besluiten kunnen in documenten worden uitgewerkt. Voor DC is daarbij uitgangspunt: zo snel als mogelijk, zo langzaam als de zorgvuldigheid vereist.

DC brengt in samenspraak met u het gehele proces van schaalvergroting in kaart, geeft u overzicht en inzicht, ook in de risico's. De ondersteuning wordt opgedeeld in een aantal overzichtelijke fasen, waardoor het proces inzichtelijk wordt en ook de kosten reŽel en overzichtelijk blijven. Een betrouwbare en deskundige partner.

Maak een afspraak voor een oriŽnterend gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 06-11004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: