Inrichting teams onderwijsinstellingen

Traditioneel is docentenwerk vaak nog eenlingenwerk in een onderwijsorganisatie met de vaste structuur van ้้n docent die ้้n groep doceert, binnen ้้n klaslokaal, gedurende een vastgestelde tijdseenheid. De samenwerking met collega's beperkt zich vaak tot afstemming van vakinhoud tussen vakgenoten en gezamenlijke toetsing. Niet zelden werd en wordt dit overleg gezien als noodzakelijk kwaad.

De smalle taakopvatting van de docent uit het verleden wordt steeds meer verruimd doordat:

Evenals in andere branches is er in het onderwijs een tendens naar meer teamwork. Essentieel bij het instellen van zelfsturende teams of basisteams is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een deel van het primaire proces: het onderwijs en de begeleiding van een groep leerlingen of studenten. Dat betekent een verruiming van de teamverantwoordelijkheden gekoppeld aan een grotere mate van vrijheid om die verantwoordelijkheid vorm te geven.

Het doordenken van een inrichting waarbij teams de basis vormen van de organisatie, vereist een gedegen voorbereiding, een goed besluitvormingsproces en een goed geplande en begeleide implementatie. Mensen zullen niet vanaf de eerste dag van invoering teamgedrag vertonen. De ontwikkeling van een teamorganisatie is een leerproces. Zo'n leerproces verdient een goede begeleiding opdat de energie die mensen erin steken niet voor niets zal zijn geweest.

Development Consult begeleidt de voorbereiding, besluitvorming en implementatie van een organisatievorm waarbij teams centraal staan.

Maak een afspraak voor een ori๋nterend gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 06-11004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: