Conflictbemiddeling, mediation: zelf oplossingen vinden met deskundige hulp van buitenaf

Waar mensen samen werken, kunnen conflicten ontstaan. Over de arbeidsrelatie, over competenties, over bevoegdheden, over verschillen van inzicht betreffende de koers. Soms zijn die conflicten ernstig en zien partijen geen andere uitweg dan naar de rechter te stappen. Een rechterlijke uitspraak is echter niet altijd een goede oplossing. De kosten zijn hoog, een juridische procedure duurt lang en vaak escaleert het conflict tijdens die procedure nog verder waardoor de relatie verslechtert. Een rechter beslist op juridische gronden en die zijn niet altijd inzichtelijk voor partijen. Ook de winnaar in een juridische strijd voelt zich vaak verliezer.

Steeds vaker kiezen partijen voor het gezamenlijk oplossen van een geschil door bemiddeling. Een professioneel bemiddelaar kan een uitweg bieden waar partijen zelf die uitweg niet zien. De bemiddelaar richt zich minder op het verleden dan partijen vaak doen, hij richt zich vooral op de toekomst. Wel is een voorwaarde voor een succesvolle bemiddeling dat partijen inzien dat zij beide gebaat zijn bij een snelle oplossing van het conflict. De wens moet bij partijen aanwezig zijn om eruit te komen. In tegenstelling tot een rechter speelt een mediator een actieve rol. Zonder partij te kiezen zoekt hij actief samen met partijen naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.

De belangrijkste kenmerken van professionele conflictbemiddeling zijn:
— partijen zelf worden het eens, de mediator bemiddelt slechts;
— partijen leggen hun gezamenlijk gekozen oplossing schriftelijk
    vast en zijn daaraan gebonden;
— de procedure is vertrouwelijk, partijen doen geen mededelingen naar
    buiten en een gesloten compromis schept daarom nooit een precedent;
— indien de bemiddeling niet tot een resultaat leidt, staat de gang naar
    de rechter altijd nog open;
— de kosten blijven beperkt tot de kosten van de mediator en de kosten
    die partijen zelf maken.

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) beheert een register van bemiddelaars (mediators) die volgens de richtlijnen van het NMI geschoold zijn. Zij werken volgens de gedragsregels van het NMI. In Nederland leidt 80% van de mediations tot een positief resultaat. De meeste mediations duren bovendien kort.

Development Consult richt zich op het bemiddelen bij conflicten binnen het onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn:
— conflicten tussen (besturen van) onderwijsinstellingen;
— conflicten tussen geledingen binnen een instelling;
— conflicten waar de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad bij
    betrokken is;
— conflicten binnen het management;
— arbeidsconflicten;
— conflicten tussen studenten/leerlingen/cursisten en de instelling;
— conflicten tussen ouders en de instelling;
— aansprakelijkheidskwesties;
— conflicten tussen onderwijsinstelling en een overheidsorgaan.

Door de vertrouwelijkheid van de procedure kan het conflict buiten de publiciteit blijven en wordt aan de instelling geen onnodige schade toegebracht door negatieve aandacht in de pers.

Maak een afspraak voor een oriŽnterende gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 06-11004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: