Scholing en training

In 2001 is Development Consult gestart met een cursus voor docenten: 'Resultaten boeken met leerlingen'. Docenten leren in deze cursus om de motivatie van leerlingen te versterken en daardoor betere resultaten te boeken.

Belangrijke inzichten die tijdens de cursus worden opgedaan zijn:
— zicht op de eigen leerstijl als docent en die van leerlingen
— het effect van ondersteunend gedrag op de motivatie van
    leerlingen
— hoe interactieprocessen tussen docenten en leerlingen verlopen
— hoe docenten leerresultaten en gedrag van leerlingen positief
    kunnen beÔnvloeden.

De cursus omvat twee hele dagen, met een periode van 6-8 weken daartussenin. We hebben gemerkt dat er van de cursus een extra positief effect uitgaat wanneer deze in company wordt gegeven. Omdat alle deelnemers in de periode tussen beide cursusdagen op school gaan experimenteren met de verworven inzichten, krijgt de school als geheel een merkbare impuls.

Van deelnemers krijgen wij erg positieve reacties. Enkele opmerkingen over het leereffect van de cursus waren:
— "Een nieuwe reflectie op mijn eigen handelen/leerstijl."
— "Meer inzicht in mijzelf, mijn collega's en mijn lesgeven."
— "Inzicht in de mogelijkheden die er zijn om te sturen."
— "Expliciete aandacht voor het effect van het uitspreken van
    positieve verwachtingen door een docent."
— "Mezelf meer bewust zijn van de andere manieren om een
    leerling beter te begeleiden."
— "Een heleboel kapstokken om leerlingen nog beter te
    begeleiden en te sturen."
— "Het meer bewust worden van mijn eigen kunnen."

Deelnemers laten ons weten dat deze cursus echt gaat over hun dagelijks werk. De inhoud raakt de kern van het onderwijs. Graag breng ik de cursus dan ook onder uw aandacht.

De kosten van de cursus bedragen 325 euro per deelnemer bij 10-12 deelnemers.

In company cursussen:

Development consult verzorgt in company trainingen en cursussen, zoals
— cursussen voor middenmanagement
— training conflicthantering
— cursus vergaderen
— training functioneringsgesprekken
— cursus onderhandelen

Maak een afspraak voor een oriŽnterend gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 06-11004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: