Teamontwikkeling, teamcoaching

De kracht van teams schuilt in samenwerken. Samenwerking is soms niet veel meer dan het verdelen van taken en het individueel uitvoeren van die taken. De samenwerking beperkt zich tot afstemming van de eigen taken en verantwoordelijkheden. Teamwerk kan echter verdergaan: door elkaars kwaliteiten te benutten voor feedback en consultatie, door de eigen deelbelangen te zien in het perspectief van het algemeen belang, door gezamenlijke doelen te formuleren en na te streven. Individualisme zit de westerse mens meer in het bloed dan samenwerking. Willen we de synergie in een team benutten, dan moeten we daaraan werken.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Om te werken aan de versterking van het eigen team hoeft de sfeer niet beneden het vriespunt te zijn gedaald. Beter is het niet te wachten tot dat moment aanbreekt en in een eerdere fase actie te ondernemen. Teamontwikkeling kan in het bijzonder van belang zijn bij startende teams, teams in overgangssituaties en teams waarbinnen fricties bestaan.

Wanneer een team niet optimaal samenwerkt, wordt dit niet alleen binnen het team gevoeld maar ook daarbuiten. Wanneer een managementteam niet optimaal functioneert, heeft dit impact. Ook al denken leidinggevenden vaak dat medewerkers weinig merken van onvolkomenheden in de samenwerking binnen de directie, meestal is dat voor alle medewerkers voelbaar.

Belangrijke aandachtsvelden in teamontwikkelingsbijeenkomsten zijn:
— gezamenlijke doelstellingen;
— gezamenlijke waarden;
— taak- en rolafbakening;
— traceren van ontbrekende rollen;
— kritieke succesfactoren voor teams;
— samenwerking;
— geven en vragen van feedback;
— communicatie buiten het team.

Teamontwikkeling is niet slechts het gelijk zetten van de horloges om daarna weer ieder in eigen tempo verder te gaan. Teamontwikkeling is het versterken van het vermogen om als team het eigen ontwikkelproces in de hand te nemen en houden. Een team dat geleerd heeft te functioneren op een hoger niveau, zal niet gemakkelijk terugvallen in oude onvolkomenheden.

Werken aan teamontwikkeling met Development Consult betekent werken aan blijvende versterking van mensen en teams.

Maak een afspraak voor een oriŽnterend gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 06-11004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: