Effectief leiding geven: ontwikkelen managementkwaliteiten, coaching

Voor elke managementpositie zijn kwaliteiten vereist die bestaan uit een combinatie van kennis, inzichten, vaardigheden en houdingsaspecten, die bij elkaar de effectiviteit bepalen van een leidinggevende. Kennis van management en organisatie is nuttig en relatief snel te verwerven. Ook technische vaardigheden als het voorzitten van vergaderingen kan elke leidinggevende onder de knie krijgen, ook als je dat 'van nature' niet zo hebt.

Het verschil tussen effectieve en minder effectieve leiders schuilt vooral in het vermogen om medewerkers te inspireren en te motiveren en die energie om te zetten in een gezamenlijke prestatie. De manager houdt de organisatie draaiend, de leider weet met visie en inspiratie richting te geven en resultaat te boeken. Ook deze leiderschapskwaliteiten zijn leerbaar.

Het ontwikkelen van deze leiderschapskwaliteiten begint bij zelfkennis en zelfinzicht. Effectief leiderschap is namelijk geen vast gedragspatroon dat slechts gekopieerd hoeft te worden, zoals een toneelspeler die een rol van buiten leert en perfect weet te spelen. Effectief leiderschap werkt alleen als het aansluit bij de persoonlijkheid van de leidinggevende. Leiderschap werkt alleen als het echt is.

Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten vraagt een bereidheid om naar de eigen persoon te kijken: de valkuilen in het eigen gedrag, de leerblokkades, de interactie met andere mensen, de samenwerking, de successen en de mislukkingen daarin. Ontbreekt die bereidheid, dan zal het leerproces spoedig stilvallen. De kans is dan aanwezig dat dit vroeg of laat tot frustratie leidt, voor betrokkene zelf en voor de organisatie eromheen. Wie zich verantwoordelijk maakt voor het persoonlijk ontwikkelproces pakt de kans om het maximale uit de eigen mogelijkheden te halen.

Management development
Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten is mogelijk in een gezamenlijk traject van leidinggevenden. Het voordeel daarvan is dat gebruik gemaakt kan worden van collegiale uitwisseling en consultatie. Reflectie, leren door te doen, en het uitwisselen van ervaringen vormen de basis van een krachtige leerervaring. Een sfeer van veiligheid en vertrouwen is een voorwaarde om die leeromgeving effectief te laten zijn.
De kracht van management development schuilt ook in de combinatie van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende, nadenken over de effectiviteit van de interne organisatie en de managementrollen daarbinnen en nadenken over de strategie van de organisatie. Afhankelijk van de situatie waarin de organisatie zich bevindt, kan het management development programma worden afgestemd op de actuele behoeften.

Coaching
Het ontwikkelen van individuele leiderschapskwaliteiten is ook mogelijk in de vorm van coaching. Coaching is het ondersteunen en stimuleren van een ontwikkelproces bij mensen. Coachen van leidinggevenden is in essentie het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Coaching van leidinggevenden heeft onmiskenbaar een 'Droste-effect': ้้n van de doelstellingen zal zijn om de coachingsvaardigheden van de leidinggevende te versterken.

Combinatietrajecten
Management development en indivudele coaching van leidinggevenden kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden in een traject.

Werken met Development Consult aan de eigen ontwikkeling, in teamverband of individueel, betekent samen verantwoordelijk zijn voor leerproces en resultaten.

Maak een afspraak voor een ori๋nterende gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 06-11004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: