Interne communicatie, cultuurverandering

Werken aan de interne communicatie binnen de organisatie is aandacht hebben voor de bloedsomloop erbinnen. Als de bloeddoorstroom onvoldoende is, worden lichaamsdelen koud en sterven af. Een goede interne communicatie houdt mensen warm en betrokken.

Allerlei redenen kunnen aanleiding geven om de interne communicatie aandacht te geven: een nieuwe organisatie moet zich ontwikkelingen na fusie of herinrichting, de samenwerkingsrelaties binnen een organisatie kunnen een deuk opgelopen hebben, door vele veranderingen in korte tijd zijn vaste patronen weggevallen en stapelen de misverstanden zich op, of de organisatie heeft juist te weinig veranderingen doorgemaakt en is verstard.

Een passend recept is gebaseerd op een goede analyse van de oorzaken. Zorgvuldig onderzoek zal vaak het startpunt zijn. Als de oorzaken goed in beeld zijn kan een effectieve strategie worden uitgewerkt.

Interne communicatie is niet alleen een kwestie van het vaststellen van de noodzakelijke overlegsituaties en het verzorgen van de informatiedoorstroom. Het is vooral ook een kwestie van stijl van leidinggeven. De wijze van communiceren bepaalt de cultuur van een organisatie. Werken aan de interne communicatie betekent dan ook veelal werken aan verbetering van de bedrijfscultuur: zoeken naar een cultuur die zowel de betrokkenheid van de mensen vergroot als de effectiviteit van hun handelen. Het zijn twee doelstellingen die elkaar voortdurend versterken.

Werken aan de professionaliteit binnen de organisatie betekent met elkaar helder krijgen welke professionele waarden prevaleren, en hoe we deze waarden in gedrag van mensen willen herkennen. Het management gaat in die ontwikkeling voor. Als leidinggevenden niet het juiste voorbeeld geven, is de beoogde professionalisering niet geloofwaardig meer. Sturen op resultaten en aandacht hebben voor mensen zijn gelijkwaardige doelstellingen die in het gedrag van leidinggevenden duidelijk waarneembaar moeten zijn.

Professionele cultuur is geen universeel begrip. Het is contextgebonden. Aan de samenleving waarin we leven, aan de tijd waarin we leven. Interne communicatie betekent ook in dat opzicht meer dan het creŽren van een effectieve vergader- of overlegstructuur. Het gaat er vooral om medewerkers mede-eigenaar te maken van de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. Dat omvat het ontwikkelen van een stijl van werken die niet van buitenaf opgelegd maar van binnenuit gemotiveerd is.

Werken aan verbetering van de interne communicatie met Development Consult is werken aan de ontwikkeling van mensen binnen uw organisatie.

Maak een afspraak voor een oriŽnterende gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 0611004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: