Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg en vormen van resultaatmeting krijgen de laatste jaren veel aandacht. De (inmiddels) jaarlijkse Trouw-beoordeling geeft scholen een cijfer, dat gebaseerd is op een formule waarin instroom, doorstroom en uitstroom (IDU) verwerkt zijn. De Inspectie van het onderwijs stuurt scholen de zogenaamde kwaliteitskaart op, met eveneens een aantal elementaire gegevens over de instroom, doorstroom en uitstroom van de school. Daarnaast worden scholen geacht elementaire kwaliteitsgegevens over de school op te nemen in de Schoolgids. Zowel het Trouw-cijfer, de kwaliteitskaart als ook de Schoolgids zijn bedoeld om derden informatie te geven over de kwaliteit van het onderwijs op scholen.

Het EFQM-model
In het model van de European Foundation for Quality Management (EFQM) staan drie elementen centraal: de resultaten, het proces en het leiderschap. Die drie elementen weerspiegelen het denken over kwaliteitszorg in de loop van de tijd. Aanvankelijk was de aandacht bij kwaliteitszorg vooral gericht op de resultaten: het produkt of de dienst zoals deze aan de klant geleverd werd. Daarna kwam het besef dat de resultaten sterk samenhangen met de processen in de organisatie: structureren en professionaliseren van de processen is essentieel voor een constante hoge kwaliteit. Vervolgens werd ook het leiderschap binnen de organisatie daaraan gekoppeld: de kwaliteit van het management is in sterke mate bepalend voor het verloop van de bedrijfsprocessen, en daarmee voor de kwaliteit van het resultaat. Vanuit deze zienswijze is men van total quality management gaan spreken.

Het bepalen en meten van kwaliteit
Kwaliteitszorg begint met het bepalen van kwaliteit. Wat kwalitatief goed onderwijs (en leerlingbegeleiding) is, is niet eenvoudig te objectiveren. Het zal vertaald moeten naar een aantal normen en indicatoren die in de praktijk hanteerbaar zijn. Anders blijft kwaliteitszorg een subjectieve aangelegenheid waarover het lastig communiceren is. Een eerste meting van kwaliteit kan Develeopment Consult uitvoeren met een eigen EFQM-scan.

Van doelen naar verbeteracties
Een systeem van kwaliteitszorg is erop gebaseerd dat een organisatie, op basis van een analyse/meting van de bestaande situatie, zichzelf (nieuwe) doelen stelt. Op grond daarvan zet men verbeteringsacties in gang. Vervolgens wordt opnieuw gemeten en wordt de cyclus gecontinueerd.

Samenhangend systeem van kwaliteitszorg
Alle scholen doen al aan kwaliteitszorg. Minder of meer bewust, minder of meer geformaliseerd. Aan de hand van het model kan geÔnventariseerd worden wat de instelling al aan kwaliteitszorg doet, waar de mogelijke zwakke plekken zitten en hoe tot een samenhangend systeem van kwaliteitszorg te komen.

Development Consult ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitszorg en heeft ervaring in verschillende kwaliteitszorgtrajecten zoals collegiale visitatie.

Maak een afspraak voor een oriŽnterend gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 0611004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: