Personeelsbeleid

Mensen vormen het kapitaal van uw organisatie. Dit algemeen geaccepteerde uitgangspunt contrasteert soms scherp met een hoog ziekteverzuim en een laag niveau van welbevinden of tevredenheid. Het betekent dat mensen onvoldoende eenstimulerende omgeving ervaren die hen prikkelt zich verder te ontwikkelen.

Personeelsbeleid omvat een aantal deelterreinen die afzonderlijk maar vooral in samenhang van belang zijn:
— Werving en selectie
— Begeleiding nieuwe docenten
— Functiebouwwerk en functiedifferentiatie
— Taakbeleid
— Functioneren en beoordelen
— Scholing en deskundigheidsbevordering
— Mobiliteitsbeleid, intern en extern
— Ziekteverzuimbeleid
— Arbeidsomstandigheden
— Beleid inzake deeltijdwerk
— Seniorenbeleid
— Overig doelgroepenbeleid

DC begeleidt uw organisatie in het doordenken en beschrijven van een samenhangend personeelsbeleid en in het systematisch toepassen ervan.

Integraal personeelsbeleid gaat verder dan het formuleren van een coherent personeelsbeleidsplan. Om succes te boeken met personeelsbeleid is ook van belang op welke wijze met mensen wordt omgegaan: de stijl van leiding geven, de ondersteuning die uw medewerkers krijgen, de waardering die ze krijgen.

DC ondersteunt de ontwikkeling van mensen en organisaties.

Maak een afspraak voor een oriŽnterend gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 06-11004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: