Strategisch beleid

Lange termijn beleid vereist een gestructureerde aanpak: een cyclus waarin planning, uitvoering, verantwoording en evaluatie vaste functies zijn. Strategisch beleid heeft bewezen van grote waarde te zijn als het routine wordt in de organisatie. Dan leidt het tot betere strategische keuzes waardoor de maatschappelijke functie blijvend vervuld wordt.

Strategisch beleid is niet voorbehouden aan de hoogste managementlaag. Op elk niveau waarop bevoegdheden gedefinieerd zijn, is sprake van beleidsvorming. Hoe hoger in de organisatie, hoe meer dat van strategische aard is. Hoe lager in de organisatie, hoe operationeler het karakter van de besluitvorming.

DC hanteert de balanced scorecard als denkmodel voor het strategisch beleid. De balanced scorecard zorgt ervoor dat instellingen bij het definiŽren van de strategische doelen oog houden voor doelstellingen die gemakkelijk strijdig kunnen worden:
— de korte termijn: goede resultaten
— de lange termijn: het lerend, innovatief vermogen
— interne doelen: een soepele, rationele organisatie
— externe doelen: klanttevredenheid.

Een beleidscyclus kan pas effectief zijn als goed nagedacht is over een aantal aspecten:
— welke plannen worden gemaakt op welke niveaus
— in welke vorm
— wie wordt erbij betrokken
— zijn beleidsverantwoordelijken in staat om doelen te
    formuleren in SMART-termen
— welke ondersteuning krijgen zij?
— hoe wordt gemeten of resultaten worden gehaald?
— hoe vindt evaluatie plaats?

DC ondersteunt bij het doordenken van de beleidscyclus, het maken van een interne en externe analyse, het ontwikkelen van formats voor beleidsdocumenten, het opstellen van beleidsplannen, het ontwerpen van een managementinformatiesysteem, het coachen op resultaten en het evaluatieproces. Op een wijze die sturing biedt en ruimte geeft voor eigen invulling.

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 0611004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: