Actualiteit

Dat gaat het WEL worden!

Leerlingen zeggen het soms over zichzelf: Dat gaat het niet worden! En doordat ze niet in zichzelf geloven, maken ze er niet serieus werk van. Zo wordt een opvatting een selffulfilling prophecy.

In mijn nieuwe boekje probeer ik de groeimindset te gebruiken bij wat je 'whole person learning' kunt noemen. Als basis daarvoor gebruik ik een concept van Stephen Covey, maar verder zit er natuurlijk veel Carol Dweck in!

Ik denk dat de inhoud van het boekje zich zelfs leent om een hele onderwijsvisie op te baseren.

 

 
   

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: